Metodologia

Guiem als nostres alumnes al llarg de tot els seu procés d'aprenentatge

 

Tots som conscients de la importància de saber idiomes avui dia: ofertes de treball, Internet, programes Erasmus, másters, etc. t'obliguen a una mobilitat i a una actualització de coneixements constant. La nostra metodologia de treball es basa en la comunicació, per això l'expressió oral tindrà molta importància, però sense deixar de banda les altres tres competències: comprensió i expressió escrita i comprensió oral.

Professorat

A Babel Idiomes apostem per un ensenyament presencial, amb el professor com a eix central, combinant les classes amb recursos multimèdia, serveis interactius, grups de conversa i activitats lúdiques amb l'objectiu concret de parlar l'idioma des del primer dia. Els nostres professors estan altament qualificats i reuneixen les qualitats i personalitat imprescindibles per entendre i intuir les necessitats dels alumnes. Són professionals del món dels idiomes dinàmics i tots treballen amb la il•lusió de treure el millor rendiment de cada alumne. Assisteixen a reunions periòdiques de planificació d'estudis per garantir que el nivell d'ensenyament sigui òptim.

Material didàctic

A BABEL estem al dia de les últimes novetats i, per això, utilitzem sempre els llibres de text i els materials més actuals, adaptats a les diferents tipologies dels nostres alumnes.

Informes i seguiment

Abans de l'inici de curs, a BABEL fem unes sessions informatives adreçades als pares i mares per tal que estiguin ben informats del contingut del curs dels seus fills i filles.

A més, amb l'objectiu que els pares o tutors segueixin ben de prop el rendiment dels seus fills i filles (menors de 18 anys), els nostres professors elaboren un informe trimestral que es lliure en una entrevista personal als pares, on es detalla el progrés dels seus fills.

Així mateix, tots els nostres professors estan a la disposició dels pares en el cas que aquests desitgin parlar amb ells durant el curs.

Profesores de idiomas en Manresa | Babel Idiomes