FAQs

Tot seguit podeu trobar les preguntes més freqüents que ens fan els nostres usuaris. Per a qualsevol altre dubte, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça babelbabelidiomes.com

Sobre el curs

Quines llengües puc estudiar?
Anglès, Francès, Alemany, Italià i Català i Espanyol per a estrangers. 

Quins cursos s'ofereixen a Babel Idiomes?
- Cursos generals d'anglès, francès, alemany i italià 
- Cursos de conversa en anglès, francès i italià
- Cursos de preparació per a exàmens: FCE, CAE i CPE 
- Cursos intensius durant el mes de juliol 

He de fer una prova de nivell abans de matricular-me a un curs?
Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell de llengua actual hauran de fer un test de nivell, exceptuant els alumnes de nivell 0. 

Tinc un nivell força baix i voldria fer un curs de conversa. Puc matricular-m'hi? 
No. Els cursos de conversa van destinats a millorar la fluïdesa d'alumnes que ja han assolit uns coneixements generals d'Intermediate o més. Per tant, abans de matricular-te a Conversa hauràs de tenir alguns cursos d'Anglès General. 

Quina modalitat de formació s'imparteix a Babel?
Els cursos de Babel són de tipus presencial: es desenvolupen en una aula amb un professor. 
Però com a complement, Babel disposa d'un sistema d'e-learning anomenat Babel On-Line pensat per a fomentar l'aprenentatge autònom de l'estudiant des de casa, d'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa. Aquest sistema, gratuït pels alumnes de BABEL, està disponible per a l'aprenentatge de l'anglès, el francès i l'alemany. 

Si ja sóc alumne de Babel, tinc reservada la plaça pel curs vinent?
No. Cap alumne té la plaça reservada pel sol fet de ser alumne actual de Babel. Tothom ha de fer la matrícula de nou. I no hi ha cap obligació de matricular-se en el mateix horari que el curs anterior. Tothom és lliure de matricular-se en l'horari que més li convingui. 

Em puc canviar de grup un cop començat el curs?
Sí, sempre que hi hagi places vacants en el grup on vull anar.

Si sóc alumne de Babel i em vull examinar del FCE, CAE o CPE, l'escola s'encarrega dels tràmits pertinents?
Sí. L'escola farà tots els tràmits necessaris per inscriure't a qualsevol d'aquests exàmens.

Els professors són nadius?
A Babel hi ha professors nadius i no nadius, però tots amb una extensa formació i experiència en l'ensenyament d'idiomes.

Què passa si el meu fill o filla no pot anar a classe algun dia?
Us trucarem per dir-vos el que s'ha fet a classe i per donar-vos els deures pel proper dia, si n'hi ha.

Com puc tenir informació sobre el rendiment del meu fill o filla a classe?
Cada trimestre rebreu un informe del rendiment del vostre fill o filla (fins a 18 anys). Ara bé, si voleu parlar amb el seu professor/a sempre podeu trucar a l'escola i concertar una entrevista.


Sobre la matriculació i pagament

Quan em puc matricular?
Els antics alumnes es poden matricular durant el curs vigent a partir del mes de maig i els nous alumnes a partir del juny.

Què necessito per fer la matrícula?
Omplir el full de matrícula amb les dades personals, una foto de carnet, el número de compte del banc on s'han de carregar les quotes i pagar la matrícula en efectiu.

Per què he de pagar matrícula?
El cost total del curs està dividit en una matrícula i tres trimestres. Per tant, la matrícula no és més que una part del cost total del curs. 

Els antics alumnes també han de pagar matrícula?
Sí, ja que com hem dit abans la matrícula simplement és una part del cost total del curs, i per tant tots el alumnes l'han de pagar.

Com s'ha de pagar la matrícula?
Als antics alumnes se'ls cobrarà pel banc, i els nous alumnes l'hauran de pagar en efectiu a l'hora de formalitzar la matrícula. 

Hi ha algun descompte si vénen 2 o més membres de la mateixa família?
10% de descompte sobre la quota trimestral si vénen 2 membres de la mateixa família (pares, germans o fills), un 15% si en són 3, i un 20% si en són 4.

Hi ha algun descompte si faig 2 idiomes?
Sí. Només pagues una matrícula i tens un 10% de descompte sobre la quota de cada idioma. 

No puc acabar el curs i m'he de donar de baixa. He de pagar tot el curs?
No. El curs es paga en tres rebuts trimestrals. Només hauràs de pagar el rebut del trimestre que hagis començat. 

La baixa no serà però efectiva fins el dia que el propi alumne o el pare, mare o tutor (en el cas dels menors d'edat) passin per secretaria a signar l'imprès de baixa.

El cost del material està inclòs en la quota?
Només està inclòs el material fungible, és a dir fotocòpies. Els llibres van a part i els ha de comprar l'alumne.