Curs acadèmic

Curs acadèmic d'idiomes a Manresa | Babel Idiomes

Anglès, francès, alemany i italià

Curs acadèmic d'idiomes a Manresa: anglès, francès, alemany, italià, català i espanyol per estrangers.

Degut a les necessitats actuals i a un sistema pedagògic professional i dinàmic, a BABEL creiem en l'aspecte comunicatiu de la llengua, sense deixar de banda els aspectes estructurals que també formen part de la comunicació.

També utilitzem les noves tecnologies com a complement, sempre prioritzant la qualitat humana de la relació professor-alumne.

Amb la finalitat d'aconseguir un millor rendiment, i dins les possibilitats de cada idioma, a BABEL fem un esforç per segmentar edats dins de cada grup. Els nostres grups tenen la matrícula oberta durant tot l'any escolar, i estan en posició d'incorporar nous alumnes, sempre i quan aquests no siguin principiants absoluts. El fet que també oferim una gran diversitat d'horaris, implica que qualsevol alumne pot canviar d'horari quan les seves necessitats ho requereixen -això sempre que hi hagi places lliures al grup del seu interès.

 

Cursos d´anglès per nens

 Els nostres cursos per a nens es basen en estimular l'alumne tenint en compte les seves habilitats innates en l'aprenentatge de les llengües. El nostre objectiu principal és fer que els nens tinguin una actitud positiva cap a les llengües ja des del primer dia, mitjançant activitats lúdiques que els permetin agafar confiança i perdre la por.

Per tot això, i per tal de fer-los sentir a gust des del primer moment, els agrupem per edats durant els primers anys d'aprenentatge:

Kids 6-7 anys (1er. Primària)
Infantil 1 7-8 anys (2n. Primària)
Infantil 2 8-9 anys (3er. Primària)
Juniors 1 9-10 anys (4art. Primària)
Juniors 2 10-11 anys (5è Primària)

  • Fins a Juniors 1, les classes són d'1,5 hores a la setmana en una sola sessió.
  • A partir de Juniors 2, les classes són de 3 hores a la setmana en dues sessions.
  • Els nostres professors, tots ells especialitzats per l'ensenyament de l'anglès per nens, fan un seguiment individual i personal de cada alumne.
  • En finalitzar cada trimestre, els pares o tutors reben un informe detallat de les notes i el rendiment en una entrevista personal.
Calendari i horaris

El nostre programa consta aproximadament de 110 hores de classe (grups de 3 hores setmanals) i presenta una estructura similar a la del curs escolar, és a dir, de mig setembre a juny, amb vacances per Nadal, Pasqua i dies festius corresponents.

Vegeu Matriculació

El ritme normal de classes és de 3 hores a la setmana, en una o dues sessions; els cursos d'italià i de francès són de 2 hores a la setmana en una sola sessió; els grups de conversa i els grups de nens fins a 10 anys són d'1,5 hores a la setmana en una sola sessió. Les classes poden ser al matí, tarda o vespre fins a les 22.00 h tots els dies laborables i dissabtes matí de 10.00 a 13.00 h.